03 Feb 2014
February 3, 2014

Yard.Doç.Dr Nuran Akyurt

0 Comment

Yardımcı Doçent Doktor Nuran AKYURT Marmara Üniversitesin de Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde Program Başkanı olarak görev yapan Akyurt, üniversite gençliği ve sorunları konusunda çeşitli bilimsel ve akademik araştırmalar yapmıştır. Gençlik çalışmalarında, kariyer koçluğu, sağlık koçluğu ve mentörlük gibi alanlarda gençlere koçluk ve kariyer danışmanlıkları yapmıştır. Avrupa Birliği Projelerinde(IKMEP) eğitim öğretim ve müfredat geliştirme projelerinde etkin rol almıştır. Üniversitenin Avrupa Birliği Projeler Koordinatörlüğü’nü kurmuş olup, üniversite adına AB projeleri hazırlanıp politikalar geliştirmesinde etkin rol Almıştır.

2012-2013 yılları arasında AB Gençlik Programlarından iki proje kazanmıştır. İmkanı kısıtlı gençlerin mesleki istihdamına yönelik iki projesi bölgesel ve ulusal düzeyde oldukça ses getirmiştir. Uygulama faaliyeti olarak ”en iyi proje” örnekleri olarak AB dokümanları arasında yer almıştır.